Terms and Conditions

Az alábbi dokumentum az Andromedic Kft-nél történő ANDROWELL étrend-kiegészítő tabletta vásárlás üzleti és jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön a jelen szerződésben szabályozottak szerint megrendelést ad le, úgy Ön és az Andromedic Kft. között a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződés létrejön, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül OLVASSA EL!

Általános rendelkezések

Az Andromedic Kft.

  • Cím: 4028 Debrecen, Dobsina u. 19.
  • Adószám: 11622532-2-09
  • Cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság 09-09-006230
  • Telefonos elérhetőség: 30/6904414
  • Email: info@androwell.eu

(továbbiakban: Szállító) www.androwell.hu honlapján keresztül elérhető a termékre vonatkozó részletes leírás, a megrendelői oldal mindenkor aktualizáltan tartalmazza a Szállító által az interneten forgalmazott termék bruttó vételárát és a szállítási költséget.A Megrendelő a rendelését a Szállító felé a jelen szerződésben megismert szerződési feltételek mellett a Szállító honlapján keresztül elektronikus úton, vagy telefonon adhatja le.A Megrendelő a Szállító honlapján keresztül történt elektronikus rendeléssel a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a jelen szerződés feltételeit. A rendelés ily módon történő leadásával egyidejűleg a felek között a jelen szerződés létrejön. A megrendelések elektronikus és nyomtatott formában iktatásra kerülnek. A Megrendelő a megrendelés leadása esetén utóbb jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételeket nem ismerte.

Bejelentkezés

A megadott internet címen a megrendelés ikon megnyomásával léphet be a megrendelési oldalra. A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges.

Rendelés – visszaigazolás

A rendelésekre a jelen szerződés Általános rendelkezések címszó alatt hivatkozottak szerint kerülhet sor. Lehetőség van Telefonon keresztüli megrendelésre is, a 06-30-690-4414 telefonszámon. A megrendeléshez szükséges telefonszám a Megrendelés oldalon is fel van feltüntetve.Elektronikus levélben és telefonon történt megrendelés esetén kérjük megadni:

  • Megrendelő neve
  • Szállítási, ill. számlázási cím
  • Megrendelt termék darabszáma
  • Aktív e-mail cím
  • Aktív telefonszám

Fontos! Az elektronikus megrendelésnél a darabszám tetszőlegesen módosítható. Kérjük a megrendelés elküldése előtt nézze át figyelmesen a megrendelés adatait és a darabszámot. A rendelés elektronikus úton történő leadása után a megrendelő kap egy automatikus visszaigazolást arról, hogy a rendelését a Szállító fogadta (lsd. alábbiakban).

Ha nem tudná leadni rendelését online úton, vagy a rendeléssel kapcsolatban egyéb problémája merülne fel, kérjük jelezze a Képviselet oldalon megadott email címen, vagy a 06-30-690-4414 -es telefonszámon.Rendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, illetve telefonszámmal rendelkező személyektől fogadunk el!A Szállító felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy évente bizonyos időszakokban munkanapokon is zárva tart. (Ilyen esetekben a szállító ezt a honlapján mindig külön feltünteti.) Ezen időszakok tekintetében a megrendelést az újbóli nyitva tartását követően tudja fogadni.

Szállítás, szállítási határidő

A Szállító a rendelést készletei függvényében teljesíti, a rendeléstél számított 8 munkanapon belül. A Szállító szállítást kizárólag Magyarország területére teljesít. Megrendelés esetén a csomagokat a GLS Hungária Kft. munkatársai szállítják ki. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy a GLS Hungária Kft. gondoskodik a csomagnak a Szállító részére történő visszaszállításáról.A Szállító vállalja, hogy ha a megrendelt áru szállításával kapcsolatban az ő érdekkörében akadályoztatás lép fel, azt a Megrendelővel elektronikus úton, vagy fax útján haladéktalanul közli, ellenkező esetben a Megrendelő a késedelmesen szállított árut nem köteles átvenni.

Árak és a költségek viselése

Árak

Az ANDROWELL étrend-kiegészítő tabletta megrendelés oldalon feltüntetett ára a mindig hatályos ár és már tartalmazza az általános forgalmi adót. Az Andromedic Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.

Csomagolás és szállítási költség

A csomagküldésért szállítási díjat számolunk fel. A megrendelés oldalon feltüntetett csomagküldési díj már tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a GLS Hungária Kft. a csomagküldés díját megváltoztatja, úgy az Andromedic Kft. is megváltoztathatja a csomagküldés díját, a megrendelés oldalon a mindig érvényben lévő bruttó csomagküldési költség látható.

Fizetés

– Utánvétes fizetés

A fizetés a küldemény átvételekor utánvéttel történik.

– Bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül

Bankkártyás fizetési mód választásakor tudomásul veszem, hogy az Andromedic Kft. (4028 Debrecen, Dobsina u. 19.) adatkezelő által az androwell.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, vásárlás összege.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A szerződés hatálya

A jelen szerződés a megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározottak szerint ajánlatának megtételére adott visszaigazolás megküldésével lép hatályba és a megrendelés teljesítésével zárul le. A Szállító a visszaigazolást köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlat megtételétől számított 48 órán belül a Megrendelőnek e-mailen/faxon megküldeni.A feltételhez kötött megrendelést a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, az ily módon leadott megrendelést a Szállító érvénytelennek tekinti.

A Megrendelő jelen szerződéstől való elállás joga

A fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, mely jogát melyet attól a naptól kezdve gyakorolhat, amikor az árut átvette. Azaz ezen határidőn belül a Megrendelőnek joga van arra, hogy a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvett terméket a Szállítónak indoklás nélkül visszaküldje. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terhelheti.A Szállító által forgalmazott termék jellegére tekintettel azonban az elállás jogának gyakorlásáig a Megrendelő köteles figyelemmel lenni arra, hogy az átvett terméket megfelelően tárolja, azok minőségének megőrzése érdekében. A ANDROWELL étrend-kiegészítő tabletta zárófóliájának megbontását követően a termék visszaküldésére nincs lehetőség.Az elállásra megengedett 14 nap kezdő időpontja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvette.Amennyiben a megrendelő a vásárlástól még a kiszállítás előtt elállna, úgy kérjük az elállást telefonon, vagy emailen jelezni.

A Szállító felelősségvállalása

A Szállító a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és a szerződésben foglaltak teljesüléséért mindent elkövet.

A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése elküldésével a jelen szerződési feltételeket is elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megadott adatok valódiságáért a Megrendelő a Szállító felé szintén jogi felelősséggel tartozik.

Szavatosság, jótállás

A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvényben (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak ( pl. 151/2003 korm.rendelet) az irányadóak.

Adatkezelés, -felhasználás és adatvédelem

A Megrendelő a regisztrálandó adatai megadásával hozzájárul azok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a regisztrált adatait a Szállító a jelen szerződés keretén belül felhasználja.A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő regisztrált adatait nem hozza 3. személy tudomására és az előzőekben írtakon túlmenően nem használja fel. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez rajta kívülálló közreműködőt vesz igénybe, úgy ezen kötelezettséget rá is kirója.A Szállító a Megrendelő regisztrált adatait a GLS Hungária Kft. részére kiadja kizárólag a megrendelt csomag kézbesítési célra történő felhasználásához.

Kérjük, olvassa el részletes adatvédelmi szabályzatunkat!

Ügyfélszolgálat

Kérjük, ha bármilyen kérdése lenne a jelen szállítási szerződésben leírtakkal kapcsolatban, vagy egyéb tájékoztatásra lenne szüksége, akkor érdeklődjön az általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott telefonszámon, vagy email címen, illetve észrevételeit írásban is eljuttathatja a forgalmazó általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott címére.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.Andromedic Kft. Szállító